Senior JavaScript Engineer (d/f/m)

With AUTO1 GROUP in Katowice - PL

More jobs from AUTO1 GROUP

Posted on January 10, 2020

About this job

Job type: Full-time
Experience level: Senior
Role: System Administrator
Industry: Automotive, Car Dealer, Software Development / Engineering
Company size: 1k–5k people

Technologies

reactjs, javascript, css, sysadmin

Job description

Poradzisz sobie ?wietnie ju? od pierwszego dnia z nami, je?li:

 • Masz 4+ lata komercyjnego do?wiadczenia programowania w Javascript
 • Asynchroniczne programowanie ci? nie przera?a, czujesz si? jak ryba w wodzie poruszaj?c si? w ES 6 oraz masz du?? znajomo?? protoko?ów webowych jak: HTTP i websockets (GraphQL na plus)
 • Masz swoj? opini? oraz pod??asz za najlepszymi praktykami w bran?y, ale jednocze?nie wiesz co to jest MVP, lean oraz iteracyjne podej?cie do problemu
 • Masz ze sob? przynajmniej 1 rok do?wiadczenia w technologii React
 • Zarz?dzanie stanem nie jest dla ciebie tajemnic?
 • Jeste? bieg?y w HTML5, CSS3 oraz webpack

Nasze technologie:

React, Redux, Webpack, uniwersalny Javascript, backend oparty na mikroserwisach

Nasza oferta:

 • Wybór: umowa o prac? b?d? kontrakt B2B
 • Kultura innowacyjno?ci:  b?dziesz opracowywa? nowe rozwi?zania oraz eksperymentowa? z technologiami
 • Ró?norodno??: nasi specjali?ci pochodz? z 60 krajów
 • Realny wp?yw:  twoja praca wspomo?e nasz sukces
 • Pakiet benefitów: coroczny bud?et na podniesienie swoich kwalifikacji, opieka medyczna, karta sportowa
 • Do 30 dni urlopowych

Apply here